Lisätietopyyntö kohteesta #1076

Palauttamalla lisätietoja-lomakkeen osoitteesi kirjautuu automaattisesti asiakasrekisteriimme ja saat ensimmäisenä tiedon kaikista uusista kohteistamme sähköpostiisi. Mikäli haluat osoitteesi poistettavaksi asiakasrekisteristämme, kerro siitä osoitteeseen info@actival.fi .

By sending this form your adress will be automatically added to our client register and you will receive all our new items directly to your email. If you want to cancel, just let us know it in info@actival.fi .


Nimi / Name:*

Yritys / Company:*

Y-tunnus / Company ID:*

S-posti / E-mail:*

puh / tel:*

Mikäli yritystä ei vielä ole, tai se toimii muulla kuin majoitus- ja ravintola-alalla, antakaa allaolevaan tilaan lyhyt selontekonne aiemmasta toiminnastanne elinkeinossa. Tämä on lisätietopyyntönne toimittamisen edellytys; emme vastaa vajaana lähetettyihin pyyntöihin.

In case of yet non-existing company, kindly give a short resume about your background in the hospitality business in the space below. This is mandatory; we will not answer any incomplete requests.

*Salassapito

Esitteessä olevat tiedot vastaanottamalla niiden pyyntöjä sitoutuu samalla olemaan luovuttamatta mitään mainituista tiedoista kolmansille ilman Actival Oy:n erillistä suostumusta. Samalla vastaanottaja sitoutuu olemaan lähestymättä mitään tämän ravintolan liiketoimintayksikön sidosryhmistä ilman erillistä suostumusta. Tämä koskee esimerkiksi kohteen omistajaa, henkilökuntaa, vuokranantajaa ja sen edustajia, tavaran- ja palveluntoimittajia sekä asiakkaita.*

*NDA

By receiving this memorandum, the requesting party undertakes not to reveal any of the contained information to any third party without Actival's permission. At the same time the recipient agrees to refrain from contacting this restaurant or any of its stakeholders, such as the owner, staff, landlord and its representatives, suppliers, vendors or customers, without a prior consent of Actival.*